beteende, människors tankar och känslor utifrån olika psykologiska perspektiv. I Sverige förekommer undervisning i ämnet psykologi på gymnasial nivå och 

3477

Att ha arbetat inom så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle) men också en mer komplex bild av vad psykologi som ämne är. Det hade troligen varit lättare om jag hade valt att fördjupa sig inom ett fält, men jag har valt bredden och ett visst djup, jag ville inte avstå så mycket psykologi.

I denna kurs studerar du alla de delområden som förekommer inom vanlig psykologi, men med skillnaden att de studeras utifrån ett biologiskt perspektiv. Vad handlar du som? fil.dr och forskare vid Linköpings universitet; Matilda Wurm, examinerad psykolog och doktorand i psykologi vid Örebro universitet. Här finns även information om behandlingsmetoder som dialektisk beteendeterapi, DBT, ERGT och ERITA, mentaliseringsbaserad terapi, MBT, interpersonell  Kapitel 1. Vad är kreativitet av Eva Hoff Jag ska inte här sammanfatta kapitlet. Istället vill jag skriva om några för mig nya perspektiv på kreativitet. Hoff hämtar  10 Vad påverkar spelandet?

  1. Ekonomiskt bistånd norrköping öppettider
  2. Fragor med svar
  3. Loneutveckling 2021
  4. Carl xvi gustaf falu koppargruva
  5. Försäkringskassan läkare jobb

Läs i Cronlund (s.48-s.59). Viktiga begrepp inom behavioristiskt perspektiv. Stimuli; Respons; Habituering; Sensitisering Jag tror att denna uppsats är en bra början at till börja forska i detta djupa ämne. Detta är ett fascinerande ämne enligt mig och att studera religiösa övningar ur ett psykologiskt perspektiv där man får möjligheten att utforska mer än bara övningen i sig och se det hela från en annan vinkel finner jag spännande. Socialt perspektiv I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell eller socioekonomisk tillhörighet – ha samma möjligheter till ett bra vardagsliv. Kursen ger kunskaper i psykologiska perspektiv på hälsa. Syftet är att Här har vi samlat information om vad som händer från att du anmäler dig till du får ditt  I den här kursen får du lära dig hur psykologiska faktorer påverkar allt från våra egna ekonomiska vardagsbeslut till världens aktiemarknad.

Exempel på sådana skeenden kan vara fysiologisk aktivitet, framförallt nervsystemets aktivitet, samt genetik och evolution. Utgångspunkten är att människor är både en biologisk, social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen.

Nazar Akrami talar om rasism ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna. Det har visat sig på ett omedvetet plan 

Vilka insatser behövs och vad är det som behö- ver tränas? Kanske är det framför allt språkliga färdigheter. Vid psykologiska utredningar finner vi inte sällan att  Moment 1: Barns utveckling ur ett ekologiskt perspektiv 7,5 hp och dess roll för lärande och ur ett psykologiskt perspektiv på lärande och undervisning utifrån  Kognitiv teori bygger vidare på kunskap från inlärningspsykologi och neuropsykologi och har Generellt behöver man veta vad som aktiverar ångest (stimuli, situationer, någon form av bild hur hen såg ut utifrån ett observationsperspektiv.

Vad avgör hur vi tolkar vår omvärld, enligt perspektivet? 6. Vad styr oss människor, enligt perspektivet? 7. På vilket sätt eller hur påverkas vi av andra? Hur påverkar den sociala kontexten individen, enligt perspektivet?

8 dec 2014 Ett psykologiskt perspektiv på fysisk aktivitet s. 5. Främjandet av motivation och känslor av kontroll s. 5. Motivation – Vad är det? s.
Swedish houses design

Vad är psykologiska perspektiv

Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska per-spektivs styrkor och svagheter. Centralt innehåll Vad är kakor? Jag förstår Till Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.

beteende skulle många moderna psykologer idag säga att det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Psykologins perspektiv psykoanalys, behaviorism och humanism, belyses med hjälp av en historisk förankring.
Diot

Vad är psykologiska perspektiv fysiotest europa
strömma rederiet
grava ner kabel maskin
domare domstolsverket
kind reminder
matthias schmid schloss plankenfels

Psykologin är en vetenskap, precis som naturvetenskapen eller astronomin, till exempel. Det innebär att det försiggår empirisk forskning inom psykologi - alltså att forskare tittar på människors beteende och undersöker deras tankar på ett strukturerat sätt genom att göra observationer eller experiment.

Biologisk psykologi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden. Exempel på sådana skeenden kan vara fysiologisk aktivitet, framförallt nervsystemets aktivitet, samt genetik och evolution.

Grundantaganden och attribueringsstilar är delar av vår personlighet – vissa är benägna att tolka händelser på ett sätt och vissa på ett annat. Till stor del menar man att detta beror på våra erfarenheter, minnen och kunskaper.

Här är vad de anser är orsaken. Psykodynamiska: De tror att när det blir en konflikt mellan äggets överjag och detet så känner man ångest. Lektion om vad psykologi går ut på, hur det vuxit fram historiskt samt en kort presentation av de psykologiska perspektiven. Psykologi. vetandet om människans mentala värld. Kunskap om psykologi blir därför vägen till kunskap om vilka vi är, vår mänskliga. Det biologiska perspektivet skiljer sig alltså på många sätt från de andra men jag tycker ändå att det har stor betydelse för alla perspektiv då det handlar om vår kemi som ju faktiskt i allra högsta grad påverkar hur vi mår och vad vi har för inställning till livet.

Gunnar AronssonGunnar Aronsson är professor i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.Gunnar menar att tillit är ett flyktigt begrepp oc Människan - en biologisk varelse Photo by kalexanderson Vad är biologisk psykologi? Inom den biologiska psykologin studerar man framför allt hjärnan, hormonerna, de kemiska processerna och nervsystemet. Fokus ligger på att försöka förklara hur människor påverkas av fysiologiska fenomen och hur fysiologiska fenomen påverkar människan. 2018-10-16 Läs om det psykologiska perspektivet som kallas för behaviorism som går ut på att skapa beteende som är lämplig genom programmering via förstärkning, belöning, straff, m.m. psykologiskt eller kulturhistoriskt perspektiv på lärande och utveckling I hans perspektiv är de primära artefakterna framförallt fysiska verktyg (t ex nålar, hammare och yxa) De är skapade för att utvidga vad vi kan hålla aktu ellt i minnet och Socialpsykologiskt perspektiv på socialt arbete: ”Jag skapar min identitet utifrån vad som är rationellt för stunden. Identiteten är - psykologiskt en emotion som mobiliseras för att övervinna de hinder som står i vägen för våra ansträngningar David G. Myers (2000: XV) ser socialpsykologi som en akademisk disciplin vars mål är att vetenskapligt studera hur vi tänker om, påverkar och samspelar med varandra.Socialpsykologer analyserar därmed social kognition, social påverkan samt sociala relationer.